ژنراتور گازی ماینینگ

انواع ژنراتور گازی

ژنراتور گازی زمانی که نوبت به ژنراتورهای گازی طبیعی می شود، دو نوع از آن ها وجود دارند: ژنراتور گازی آماده به کار ژنراتور گازی آماده به کار هم در زمینه کاربردهای مسکونی و هم در زمینه کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در هر دو حالت، ژنراتورهای گازی طبیعی به صورت دائمی نصب

منوی اصلی