ژنراتور گازسوز

ژنراتور گازی چیست

نحوه کار ژنراتور گازی به ترکیب ژنراتور و موتور که به صورت احتراق داخلی کار می کند موتور برق می گویند. ژنراتورهایی که با سوخت گازی از جمله گاز زغال سنگ ، بیوگاز و گاز طبیعی کار میکند. به طور کلی موتور برق یک اصطلاح است که در آن یک موتور صنعتی قادر است به

منوی اصلی