نکات ایمنی در دیزل

نکات ایمنی دیزل ژنراتور

نکات ایمنی دیزل ژنراتور و هشدار ها نکات ایمنی دیزل ژنراتور - این علامت، نماد هشدار ایمنی است. این نماد خطراتی که ممکن است به شما آسیب برسانند را به شما هشدار می‌دهد. تمامی پیام‌های ایمنی که در کنار آن‌ها از این علامت استفاده شده است را رعایت نمایید تا از آسیب یا مرگ پیشگیری

منوی اصلی