خانه

خانه۱۳۹۶/۳/۲۰ ۳:۵۱:۵۶
[cz_image tooltip_light=”true” image=”756″ id=”cz_60280″ tooltip=”Codevz.com” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_image tooltip_light=”true” image=”768″ id=”cz_29120″ tooltip=”Google Co.” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_image tooltip_light=”true” image=”769″ id=”cz_20127″ tooltip=”Envato Maketplaces” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_image tooltip_light=”true” image=”770″ id=”cz_99666″ tooltip=”Spotify Music” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_image tooltip_light=”true” image=”771″ id=”cz_12396″ tooltip=”WordPress.org” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_image tooltip_light=”true” image=”772″ id=”cz_81974″ tooltip=”GitHub.com” sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;” svg_tooltip=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:6px;”]
[cz_separator style=”cz_sep_26″ rotate=”cz_sep_rotatey” top_color=”#f68420″ id=”cz_97851″]
[cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px” id=”cz_21530″][cz_title shape=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” shape_icon=”fa fa-fire” id=”cz_78922″ sk_shape=”color:rgba(246,132,32,0.1);” sk_overall=”margin-bottom:60px;”]

ارمغان ما برای شما

 خدمات ما را بررسی کنید

[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”408″ id=”cz_72154″]

مدیریت سئو

توانایی یک سازمان[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”410″ id=”cz_99707″]

ایده های تبلیغاتی

تکنیک های خلاقانه گروهی[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”412″ id=”cz_29332″]

پشتیبانی در هر کجا

ارائه خدمات کامل[/cz_title]

[cz_gap height=”20px” id=”cz_90413″]
[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”417″ id=”cz_19105″]

ارائه فرم رزومه

نحوه ساخت یک رزومه خوب[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”419″ id=”cz_11805″]

مشاوره آنلاین

کسب و کار آنلاین و امور مالی[/cz_title]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”418″ id=”cz_31404″]

کسب و کار جهانی

دانش توسعه مالی[/cz_title]

[cz_gap height=”120px” height_tablet=”50px” id=”cz_99647″]
[cz_separator style=”cz_sep_26″ rotate=”cz_sep_rotatey” top_color=”#ffffff” id=”cz_82147″][cz_gap height=”120px” height_tablet=”100px” id=”cz_42480″][cz_title shape=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” shape_icon=”fa fa-fire” id=”cz_69414″ sk_shape=”color:rgba(246,132,32,0.1);”]

فرآیند کار

به کمک تجربه ما هر پروژه ای را به پایان می رسانیم

[/cz_title][cz_gap height=”80px” height_tablet=”50px” id=”cz_26068″]

[cz_process_road road=”cz_road_tl cz_road_cl” line_height=”100px” line_border-style=”dashed” type=”image” icon_style=”cz_road_icon_rhombus_2″ line_border-color=”rgba(255,255,255,0.3)” id=”cz_87912″ image=”675″ sk_icon=”background-color:#ffffff;color:#0a0a0a;font-size:60px;border-radius:30%;”][cz_gap height=”60px” id=”cz_88953″][cz_title id=”cz_51695″ sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-bottom:40px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;”]

۰۱. ایده اولیه

بر اساس اطلاعات مشتری، ابتدا ما ایده ای جدید برای پروژه پیدا می کنیم.

[/cz_title]

[cz_process_road road=”cz_road_lr” line_height=”100px” line_border-style=”dashed” type=”image” icon_style=”cz_road_icon_rhombus_2″ line_border-color=”rgba(255,255,255,0.3)” id=”cz_11344″ image=”676″ sk_icon=”background-color:#ffffff;color:#0a0a0a;font-size:60px;border-radius:30%;”][cz_gap height=”60px” id=”cz_17249″][cz_title id=”cz_92892″ sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-bottom:40px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;”]

۰۲. طراحی

بر اساس ایده، ما شروع به طراحی اولیه در فتوشاپ می کنیم

[/cz_title]

[cz_process_road line_height=”100px” line_border-style=”dashed” type=”image” icon_style=”cz_road_icon_rhombus_2″ line_border-color=”rgba(255,255,255,0.3)” id=”cz_29117″ image=”677″ sk_icon=”background-color:#ffffff;color:#0a0a0a;font-size:60px;border-radius:30%;”][cz_gap height=”60px” id=”cz_63807″][cz_title id=”cz_74617″ sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-bottom:40px;”]

۰۳. انتشار و توسعه

پس از اتمام طراحی فتوشاپ، ما قصد داریم برنامه نویسی را کامل کنیم

[/cz_title]

[cz_gap height=”100px” height_tablet=”50px” id=”cz_40407″][cz_separator style=”cz_sep_26″ rotate=”cz_sep_rotatex” top_color=”#ffffff” id=”cz_60180″]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_58458″][cz_title shape=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” shape_icon=”fa fa-fire” id=”cz_52644″ sk_shape=”color:rgba(246,132,32,0.1);”]

برای هر پروژه ای آماده ایم

چگونه ما می توانیم به شما کمک کنیم؟

[/cz_title][cz_gap height=”70px” height_tablet=”40px” id=”cz_50943″]

[cz_gap height=”44px” id=”cz_92518″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_59665″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.9);padding-left:120px;margin-left:-100px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:20px;” sk_overall_tablet=”padding-left:30px;margin-left:0px;”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_21722″ sk_lines=”background-color:#f68420;height:2px;top:-10px;” sk_overall=”margin-bottom:14px;”]

طراحیمحصول

[/cz_title]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

[cz_button title=”اطلاعات بیشتر” sk_button=”font-size:14px;color:#595959;font-weight:500;background-color:rgba(0,0,0,0);padding:0px;margin-top:24px;” icon_position=”after” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon=”font-size:20px;” link=”url:%2Fbusiness%2Fservices%2F|||” id=”cz_34638″][/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”43.18139792899408%” css_left=”-20%” id=”cz_40988″]
[/cz_free_position_element]
[cz_image image=”446″ id=”cz_109776″ sk_css=”margin:0 auto;position:relative;z-index:0;”]
[cz_gap height=”1px” id=”cz_99565″ height_tablet=”50px”][cz_image image=”444″ id=”cz_41734″ sk_css=”margin:0 auto;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”]
[cz_gap id=”cz_70678″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_72189″ class=”z9″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.9);padding-right:120px;margin-right:-100px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;margin-right:0px;”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_96606″ sk_lines=”background-color:#f68420;height:2px;top:-10px;” sk_overall=”margin-bottom:14px;”]

راه حل هایکسب و کار

[/cz_title]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 

[cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_right” sk_button=”font-size:14px;color:#595959;font-weight:500;background-color:rgba(0,0,0,0.01);padding:0px;margin-top:24px;” icon_position=”after” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon=”font-size:20px;” link=”url:%2Fbusiness%2Fservices%2F|||” id=”cz_89979″][/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”44.008190883190885%” css_left=”107.83333333333334%” id=”cz_16240″]
[/cz_free_position_element]
[cz_gap height=”44px” id=”cz_49129″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_96306″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.9);padding-left:120px;margin-left:-100px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:20px;” sk_overall_tablet=”padding-left:30px;margin-left:0px;”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_89466″ sk_lines=”background-color:#f68420;height:2px;top:-10px;” sk_overall=”margin-bottom:14px;”]

توسعهاپلیکیشن

[/cz_title]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[cz_button title=”اطلاعات بیشتر” sk_button=”font-size:14px;color:#595959;font-weight:500;background-color:rgba(0,0,0,0);padding:0px;margin-top:24px;” icon_position=”after” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon=”font-size:20px;” link=”url:%2Fbusiness%2Fservices%2F|||” id=”cz_33968″][/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”44.66531065088758%” css_left=”-20.5%” id=”cz_99899″]
[/cz_free_position_element]
[cz_image image=”438″ id=”cz_94227″ sk_css=”margin:0 auto;position:relative;z-index:0;” svg_bg=”z-index:0;”]
[cz_gap height=”100px” height_tablet=”50px” id=”cz_73936″]
[cz_separator rotate=”cz_sep_rotatey” top_color=”#f68420″ css_position=”relative” css_z-index=”1″ id=”cz_59247″ css_top=”1px”]
[cz_title shape=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” shape_icon=”fa fa-fire” id=”cz_78965″ sk_shape=”color:rgba(255,255,255,0.14);”]

آماده انجام هر پروژه ای هستیم

پروژه هایکسب و کار ما

[/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_54663″][cz_posts hover_pos=”cz_grid_1_mid tac” hover_fx=”cz_grid_zin” img_fx=”cz_grid_shine” post_type=”portfolio” subtitle_all_center=”true” id=”cz_37597″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22cats_3%22%7D%5D” posts_per_page=”8″ gap=”10px” sk_overlay=”background-color:rgba(246,132,32,0.9);” sk_title=”font-size:26px;text-transform:uppercase;margin-bottom:20px;” images_radius=”0px”]

[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_81632″]

پروژه جدید خود را امروز شروع کنید و تخفیف بگیرید

وقت شروع پروژه شماست! شما می دانید که چه انجام می دهید[/cz_title]

[cz_button title=”همین حالا شروع کنید” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” sk_button=”color:#f68420;background-color:#ffffff;padding:15px 40px;margin-top:12px;border-radius:15px;” icon_position=”after” sk_button_tablet=”margin-top:30px;” sk_hover=”background-color:rgba(255,255,255,0.3);color:#ffffff;” icon=”fa fa-chevron-left” sk_icon=”border-radius:50px;background-color:#f68420;padding:5px 6px 5px 8px;margin-left:20px;color:#ffffff;” effect=”cz_btn_fx_1″ link=”url:%2Fbusiness%2Fcontact%2F|||” id=”cz_80040″]
[cz_separator rotate=”cz_sep_rotatex” top_color=”#f68420″ id=”cz_21752″]
[cz_gap height=”110px” height_tablet=”100px” id=”cz_11501″][cz_title shape=”icon” shape_icon=”fa fa-fire” id=”cz_64954″ sk_shape=”color:rgba(246,132,32,0.1);”]

ما حرفه ای هستیم

 مهارت های ما

[/cz_title][cz_gap height=”70px” height_tablet=”20px” height_mobile=”20px” id=”cz_89968″]

[cz_gap id=”cz_65058″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_26204″ sk_overall=”margin-bottom:30px;”]

مهارت های ضروری کسب و کار

[/cz_title][cz_title text_center=”true” id=”cz_50881″ sk_overall=”margin-bottom:30px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_title]

[cz_image image=”459″ id=”cz_28195″ sk_css=”margin-bottom:-20px;”]
[cz_gap height=”40px” id=”cz_26245″][cz_progress_bar title=”مارکتینگ” style=”pbar2″ id=”cz_67816″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”][cz_progress_bar title=”راه حل های کسب و کار” number=”81%” style=”pbar2″ id=”cz_36634″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”][cz_progress_bar title=”توسعه وب” number=”72%” style=”pbar2″ id=”cz_36387″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”][cz_progress_bar title=”طراحی و برندسازی” number=”80%” style=”pbar2″ id=”cz_58091″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”][cz_progress_bar title=”موتورهای جستجو” number=”88%” style=”pbar2″ id=”cz_78005″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”][cz_progress_bar title=”مشاوره” number=”73%” style=”pbar2″ id=”cz_63880″ sk_title=”font-size:18px;” sk_num=”border-radius:20px;background-color:#f68420;padding-left:16px;padding-right:16px;color:#ffffff;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#f68420);” sk_bar=”height:2px;”]
[cz_gap id=”cz_33989″]
[cz_image image=”467″ id=”cz_91153″ sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_42881″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.8);padding:14px 0px;margin-top:-88px;”][cz_title id=”cz_40953″]

سهیل رحمانی

موسس شرکت – توسعه دهنده

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_image image_opacity=”op_4″ image=”469″ id=”cz_73779″ hover_image=”469″ sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_11542″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.8);padding:14px 0px;margin-top:-88px;”][cz_title id=”cz_81890″]

نیلوفر مهدوی

طراح

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_image image_opacity=”op_5″ image=”471″ id=”cz_98407″ hover_image=”471″ sk_css=”position:relative;display: table;margin:0 auto;”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_75200″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.8);padding:14px 0px;margin-top:-88px;”][cz_title id=”cz_16479″]

مهدی مرادی

طراح UI/UX

[/cz_title][/cz_content_box]

منوی اصلی