ژنراتور مک آلته

ژنراتور مک آلته۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۲:۱۷:۰۸

لیست ژنراتور مک آلته ایتالیا موجود در شرکت پارسیا

برند ژنراتور مک آلته (Mecc alte)

در سال ۱۹۴۷ میلادی توسط ماریو کارارو در یک کارگاه کوچک تعمیر موتورهای الکتریکی در ایتالیا راه اندازی شد.
این کارگاه کوچک اکنون به یک گروه جهانی تبدیل شده است که بیش از ۱۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
این شرکت روزانه بیش از ۱۴۰۰ آلترناتور ژنراتور تولید می کند.
در زیر لیست ژنراتورهای مک آلته موجود در شرکت صنایع دیزلی و نیروگاهی پارسیا ارائه می گردد.
جهت خرید و دریافت کارشناسی فنی با مدیران فروش و کارشناسان فنی شرکت پارسیا تماس بگیرید.۰۹۱۲۱۲۵۹۷۷۹-۹-۹۵۱۱۹۰۶۷(۰۲۱)

مدل دستگاه Phase
کیلو ولت آمپر (۵۰Hz ) کیلو ولت آمپر (۶۰Hz) ولتاژ قطب لینک سازنده
تصویر محصول
ECO32-1L ۳ ۵۰ ۶۰ ۳۸۰-۶۰۰ ۲,۴ نمایش
ECO32-2L ۳ ۶۰ ۷۴ ۴۰۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO32-3L ۳ ۷۰ ۸۶ ۲۲۰-۶۰۰ ۲,۴ نمایش
ECP34-1S ۳ ۸۵ ۱۰۵ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECP34-2S ۳ ۱۰۵ ۱۳۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECP34-1L ۳ ۱۳۰ ۱۵۶ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECP34-2L ۳ ۱۵۰ ۱۸۳ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO38-1S ۳ ۱۸۰ ۲۱۶ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO38-2S ۳ ۲۰۰ ۲۲۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO38-3S ۳ ۲۲۵ ۲۷۵ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO38-1L ۳ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴,۶ نمایش
ECO38-2L ۳ ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO38-3L ۳ ۳۵۰ ۴۲۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO40-1S ۳ ۴۰۰ ۴۸۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO40-2S ۳ ۴۵۰ ۵۴۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO40-3S ۳ ۵۰۰ ۶۰۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO401 ۳ ۶۲۰ ۷۴۴ ۳۸۰-۴۸۰ ۴ نمایش
ECO402 ۳ ۶۸۰ ۸۰۰ ۳۸۰-۴۸۰ ۲,۴ نمایش
منوی اصلی