سنکرون دیزل ژنراتور

سنکرون دیزل ژنراتور۱۳۹۸/۱۲/۳ ۷:۴۷:۵۶

سنکرون دیزل ژنراتور

موازی بستن دیزل ژنراتور چیست :

اتصال خروجی ژنراتورها به یک شبکه خارجی (به جز ژنراتور به عنوان مثال برق شهر) در جهت تغذیه بارهای با توان بالاتر را عمل موازی بستن یا سنکرون کردن ژنراتورها می نامند. این عمل ممکن است جهت اتصال یک ژنراتور به فیدر برق شهر و یا اتصال دو یا چند دیزل ژنراتور به یک برق شهر مشترک صورت پذیرد همچنین امکان اتصال گروهی از ژنراتور به فیدر برق شهر نیز وجود دارد که در اصطلاح به آن سنکرون با برق شهر می گویند. 

در حالت سنکرون ، چند ژنراتور موازی شرایطی را فراهم می کنند که باعث افزایش و بهره وری بهتر در بار شود.ژنراتور را می توان از طریق سنکرونیزاسیون با یکدیگر به صورت الکتریکی اتصال داد. سنکرون شامل مطابقت ولتاژ ، فرکانس و فاز ژنراتور با شبکه قبل از اتصال ژنراتور به شبکه است.

منوی اصلی