لیست موتور های کامینز

لیست موتور های کامینز۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۲:۰۲:۲۳

لیست دیزل ژنراتور کامینز انگلستان موجود در شرکت پارسیا

برند کامینز در سال ۱۹۱۹ توسط کلسی کامینز متعلق به شرکت صنایع سنگین آمریکایی تاسیس و راه اندازی شد.
شرکت کامینز امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتورهای و فناوری مرتبط با آن فعالیت می نماید.
کامینز بزرگترین تولید کننده محصولات و تکنولوژی دیزلی در جهان میباشد.
در زیر لیست موتور های دیزلی کامینز موجود در شرکت صنایع دیزلی و نیروگاهی پارسیا ارائه می گردد. خواهشمند است جهت دریافت قیمت و یا هر نوع کارشناسی فنی با ما تماس بگیرید.

مدل دستگاه فرکانس (HZ) کیلو وات (استندبای) کیلو وات (پرایم) کیلو ولت آمپر (استندبای) کیلو ولت آمپر (پرایم) لینک سازنده
تصویر محصول
VTA28 ۵۰,۶۰ ۵۶۵-۶۶۰ ۵۱۲-۶۰۰ ۷۰۶-۸۲۵ ۶۴۰-۷۵۰ نمایش
S3.8 ۵۰,۶۰ ۳۵-۶۰ ۳۲-۵۴ ۴۴-۷۵ ۴۰-۶۷ نمایش
QSX15 ۵۰,۶۰ ۳۲۰-۵۰۰ ۲۹۱-۴۵۵ ۴۰۰-۶۲۵ ۴۰-۳۶۴-۵۶۹ نمایش
QSL9 ۵۰,۶۰ ۲۲۰-۳۰۰ ۲۰۰-۲۷۵ ۲۷۵-۳۷۵ ۲۵۰-۳۴۴ نمایش
QSK95 ۵۰,۶۰ ۲۸۰۰-۳۵۰۰ ۲۵۰۰-۳۰۰۰ ۳۵۰۰-۴۳۷۵ ۳۱۲۵-۳۷۵۰ نمایش
QSK78 ۵۰,۶۰ ۲۲۰۰-۲۷۵۰ ۲۰۰۰-۲۵۰۰ ۲۷۵۰۰-۳۴۳۸ ۲۵۰۰-۳۱۲۵ نمایش
QSK60G ۵۰,۶۰ ۱۰۰۰-۱۳۵۰ ۱۲۵۰-۱۶۸۸ نمایش
QSK60 ۵۰,۶۰ ۱۴۰۸-۲۷۵۰ ۱۸۲۵ ۱۷۶۰-۳۴۳۸ ۲۲۸۱ نمایش
QSB7 ۵۰,۶۰ ۱۲۵-۲۰۰ ۱۱۳-۱۸۰ ۱۵۶-۲۵۰ ۱۴۱-۲۲۵ نمایش
QSB5 ۵۰,۶۰ ۵۰-۱۲۵ ۴۵-۱۲۰ ۶۳-۱۵۶ ۵۶-۱۵۰ نمایش
NTAA855 ۵۰ ۳۲۵ ۳۲۰ ۴۴۰ ۴۰۰ نمایش
NTA855 ۵۰,۶۰ ۲۵۰-۴۰۰ ۲۲۰-۳۶۵ ۳۱۳-۵۰۰ ۲۷۵-۴۵۶ نمایش
NT855 ۵۰ ۲۲۰-۲۸۰ ۲۰۰-۲۵۶ ۲۷۵-۳۵۰ ۳۲-۲۵۰ نمایش
KTAA19 ۵۰ ۵۰۵-۵۵۰ ۴۶۰-۵۰۰ ۶۳۱-۶۸۸ ۵۷۵-۶۲۵ نمایش
KTA50 ۵۰,۶۰ ۱۱۲۰-۱۵۴۵ ۱۰۰۰-۱۲۸۶ ۱۴۰۰-۱۹۳۱ ۱۲۵۰-۱۹۰۸ نمایش
KTA38 ۵۰,۶۰ ۸۵۰-۱۰۰۰ ۸۱۰-۹۲۸ ۱۰۰۰-۱۲۷۶ ۹۰۰-۱۱۶۰ نمایش
GTA855GC ۵۰,۶۰ ۱۵۰-۱۸۵ ۱۸۸-۲۳۱ نمایش
GTA50 ۵۰,۶۰ ۶۰۰-۸۱۵ ۷۵۰-۱۰۱۸ نمایش
GTA38 ۵۰,۶۰ ۵۸۰-۶۹۰ ۷۲۵-۸۶۲ نمایش
G855GC ۵۰,۶۰ ۹۵-۱۱۵ ۱۱۹-۱۴۴ نمایش
۶CTAA8.3 ۵۰,۶۰ ۱۷۶-۲۲۵ ۲۲۰-۲۸۱ نمایش
۶CTA8.3 ۵۰,۶۰ ۱۴۰-۱۸۵ ۱۲۸-۱۷۰ ۱۷۵-۲۳۱ ۱۶۰-۲۱۳ نمایش
۶BTAA5.9 ۵۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۸ ۱۲۵ نمایش
۶BTA5.9 ۵۰,۶۰ ۷۲-۱۴۵ ۹۰-۱۸۱ نمایش
۶BT5.9 ۵۰,۶۰ ۶۴-۱۱۰ ۵۸-۱۰۲ ۸۰-۱۴۰ ۷۳-۱۲۸ نمایش
۴BTA3.9 ۵۰,۶۰ ۴۴-۹۲ ۴۰-۸۳ ۵۵-۱۱۵ ۵۰-۱۰۴ نمایش
۴BT3.9 ۵۰,۶۰ ۵۰-۶۵ ۴۵-۵۹ ۶۳-۸۱ ۵۶-۷۴ نمایش
۴B3.9 ۵۰,۶۰ ۳۴-۴۲ ۳۱-۳۸ ۴۲-۵۳ ۳۸-۴۸ نمایش
۶CTAA8.3 ۵۰,۶۰ ۱۷۶-۲۲۵ ۲۲۰-۲۸۱ نمایش
۶CTA8.3 ۵۰,۶۰ ۱۴۰-۱۸۵ ۱۲۸-۱۷۰ ۱۷۵-۲۳۱ ۱۶۰-۲۱۳ نمایش
۶BTAA5.9 ۵۰,۶۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸ نمایش
۶BTA5.9 ۵۰,۶۰ ۷۲ ۱۴۵ ۹۰ ۱۸۱ نمایش
۶BT5.9 ۵۰,۶۰ ۶۴-۱۱۰ ۵۸-۱۰۲ ۸۰-۱۴۰ ۷۳-۱۲۸ نمایش
۴BTA3.9 ۵۰,۶۰ ۴۴-۹۲ ۴۰-۸۳ ۵۵-۱۱۵ ۵۰-۱۰۴ نمایش
۴BT3.9 ۵۰,۶۰ ۵۰-۶۵ ۴۵-۵۹ ۶۳-۸۱ ۵۶-۷۴ نمایش
۴B3.9 ۵۰,۶۰ ۳۴-۴۲ ۳۱-۳۸ ۴۲-۵۳ ۳۸-۴۸ نمایش
منوی اصلی