لیست موتورهای ولوو پنتا

لیست موتورهای ولوو پنتا۱۳۹۸/۶/۱۱ ۱۱:۵۷:۱۵

لیست دیزل ژنراتور ولوو پنتا موجود در شرکت پارسیا

ولوو پنتا

 

برند ولوو پنتا در سال ۱۹۰۷ میلادی توسط ادوارد هاپندیک ، یکی از طراحان برجسته موتور دیزل آن زمان در سوئد راه اندازی شد.
موتور دیزل ولوو پنتا در سال ۲۰۰۷ میلادی به عنوان بهترین شرکت تولید و طراحی موتور دیزل در جهان شناخته شد.
در زیر لیست موتورهای ولوو پنتا موجود در شرکت صنایع دیزلی و نیروگاهی پارسیا ارائه می گردد.
جهت دریافت قیمت اجاره و خرید و یاهرنوع کارشناسی فنی با مدیران فروش  و یا کارشناسان فنی پارسیا تماس بگیرید. ۰۹۱۲۱۲۵۹۷۷۹ –  ۹-۰۲۱۹۵۱۱۹۶۷

 

مدل دستگاه فرکانس (HZ) کیلو وات (استندبای) کیلو وات (پرایم) کیلو ولت آمپر (استندبای) کیلو ولت آمپر (پرایم) لینک سازنده
تصویر محصول
TAD520GE ۵۰,۶۰ ۷۷ – ۷۶ ۶۹ – ۶۸ ۹۷ – ۹۴ ۸۷ – ۸۴ نمایش
TAD530GE ۵۰,۶۰ ۷۷ – ۷۶ ۶۹ – ۶۸ ۹۷ – ۹۴ ۸۷ – ۸۴ نمایش
TAD531GE ۵۰,۶۰ ۸۷ – ۹۲ ۷۸ – ۸۲ ۱۰۹ – ۱۱۵ ۹۸ – ۱۰۳ نمایش
TAD532GE ۵۰,۶۰ ۱۱۴ – ۱۱۷ ۱۰۲ – ۱۰۵ ۱۴۲ – ۱۴۶ ۱۲۷ – ۱۳۱ نمایش
TAD550GE ۵۰,۶۰ ۷۷-۸۵ ۶۹-۷۶ ۹۷-۱۰۶ ۸۶-۹۵ نمایش
TAD551GE ۵۰,۶۰ ۹۱-۱۰۱ ۸۱-۹۰ ۱۱۴-۱۲۶ ۱۰۲-۱۱۲ نمایش
TAD730GE ۵۰,۶۰ ۱۱۴-۱۱۷ ۱۰۲-۱۰۵ ۱۴۲-۱۴۶ ۱۲۷-۱۳۰ نمایش
TAD731GE ۵۰,۶۰ ۱۳۳-۱۴۲ ۱۱۹-۱۲۷ ۱۶۷-۱۷۷ ۱۴۹-۱۵۸ نمایش
TAD732GE ۵۰,۶۰ ۱۶۵-۱۸۱ ۱۴۷-۱۶۲ ۲۰۶-۲۲۷ ۱۸۴-۲۰۳ نمایش
TAD733GE ۵۰,۶۰ ۱۷۹-۱۹۷ ۱۶۰-۱۷۶ ۲۲۴-۲۴۶ ۲۰۰-۲۲۰ نمایش
TAD734GE ۵۰,۶۰ ۲۲۲-۲۲۷ ۱۹۸-۲۰۳ ۲۷۸-۲۸۴ ۲۴۸-۲۵۴ نمایش
TAD750GE ۵۰,۶۰ ۱۱۵-۱۳۴ ۱۰۳-۱۲۰ ۱۴۴-۱۶۸ ۱۲۸-۱۵۰ نمایش
TAD751GE ۵۰-۶۰ ۱۳۳-۱۵۴ ۱۱۹-۱۳۷ ۱۶۷-۱۹۱ ۱۴۹-۱۷۰ نمایش
TAD752GE ۵۰-۶۰ ۱۶۰-۱۸۰ ۱۴۳-۱۶۰ ۲۰۰-۲۲۵ ۱۷۸-۲۰۰ نمایش
TAD753GE ۵۰-۶۰ ۱۷۶-۲۰۱ ۱۵۷-۱۷۹ ۲۲۰-۲۵۱ ۱۹۶-۲۲۴ نمایش
TAD754GE ۵۰,۶۰ ۲۲۰-۲۲۶ ۱۹۶-۲۰۲ ۲۷۵-۲۸۳ ۲۴۵-۲۵۳ نمایش
TAD1341GE ۵۰,۶۰ ۲۷۷-۲۹۵ ۲۴۷-۲۶۳ ۳۴۶-۳۶۹ ۳۰۹-۳۲۹ نمایش
TAD1342GE ۵۰,۶۰ ۳۱۰-۳۵۱ ۲۷۷-۳۱۳ ۳۸۷-۴۳۸ ۳۹۱-۳۹۱ نمایش
TAD1343GE ۵۰,۶۰ ۳۳۱-۳۶۱ ۲۹۵-۳۲۲ ۴۱۴-۴۵۱ ۳۷۰-۴۰۳ نمایش
TAD1344GE ۵۰,۶۰ ۳۶۲-۴۰۱ ۳۲۳-۳۵۸ ۴۵۲-۵۰۱ ۴۰۴-۴۴۷ نمایش
TAD1345GE ۵۰,۶۰ ۴۰۱-۴۰۱ ۳۵۸-۳۵۸ ۵۰۱-۵۰۱ ۴۴۷-۴۴۷ نمایش
TAD1353GE ۵۰ ۴۰۰ ۳۵۷ ۵۰۰ ۴۴۶ نمایش
TAD1350GE ۵۰ ۲۵۰ ۲۲۳ ۳۱۳ ۲۸۰ نمایش
TAD1351GE ۵۰,۶۰ ۲۸۵-۳۰۰ ۲۵۴-۲۶۸ ۳۵۶-۳۷۵ ۳۱۸-۳۳۵ نمایش
TAD1352GE ۵۰,۶۰ ۳۲۱-۳۵۰ ۲۸۶-۳۱۲ ۴۰۱-۴۳۷ ۳۵۸-۳۹۰ نمایش
TAD1354GE ۵۰,۶۰ ۳۳۶-۳۵۰ ۳۰۰-۳۱۲ ۴۲۰-۴۳۷ ۳۷۵-۳۹۰ نمایش
TAD1355GE ۵۰,۶۰ ۳۶۳-۳۵۰ ۳۲۴-۳۱۲ ۴۵۳-۴۳۷ ۴۰۴-۳۹۰ نمایش
TAD1640GE ۵۰ ۴۰۵ ۳۶۱ ۵۰۶-۵۶۳ ۴۵۲-۵۰۳ نمایش
TAD1641GE ۵۰,۶۰ ۴۴۵-۵۱۳ ۳۹۷-۴۵۸ ۵۵۶-۶۴۲ ۴۹۶-۵۷۳ نمایش
TAD1642GE ۵۰,۶۰ ۵۲۱-۵۵۰ ۴۶۵-۴۹۱ ۶۵۱-۹۸۷ ۵۸۱-۶۱۳ نمایش
TAD1643GE ۵۰,۶۰ ۵۶۰-۶۰۵ ۵۰۰-۵۴۰ ۷۰۰-۷۵۷ ۶۲۵-۶۷۶ نمایش
TAD1644GE ۵۰,۶۰ ۵۷۳-۶۰۲ ۵۱۱-۵۳۷ ۷۱۷-۷۵۲ ۶۴۰۶۷۱ نمایش
TAD1645GE ۵۰,۶۰ ۶۱۶-۶۴۰ ۵۵۰-۵۷۱ ۷۷۰-۸۰۰ ۶۸۷-۷۱۴ نمایش
TAD1650GE ۵۰,۶۰ ۴۰۷-۴۵۴ ۳۶۳-۴۰۵ ۵۰۹-۵۶۸ ۴۵۴-۵۰۷ نمایش
TAD1651GE ۵۰,۶۰ ۴۲۵-۵۱۳ ۳۹۷-۴۵۸ ۵۵۶-۶۴۲ ۴۹۶-۵۷۳ نمایش
TAD1653GE ۵۰ ۵۷۳ ۵۱۱ ۷۱۶ ۶۳۹ نمایش

 

 

 

منوی اصلی