لیست موتورهای ولوو پنتا

لیست موتورهای ولوو پنتا2019-09-02T16:27:15+04:30

لیست دیزل ژنراتور ولوو پنتا موجود در شرکت پارسیا

ولوو پنتا

 

برند ولوو پنتا در سال 1907 میلادی توسط ادوارد هاپندیک ، یکی از طراحان برجسته موتور دیزل آن زمان در سوئد راه اندازی شد.
موتور دیزل ولوو پنتا در سال 2007 میلادی به عنوان بهترین شرکت تولید و طراحی موتور دیزل در جهان شناخته شد.
در زیر لیست موتورهای ولوو پنتا موجود در شرکت صنایع دیزلی و نیروگاهی پارسیا ارائه می گردد.
جهت دریافت قیمت اجاره و خرید و یاهرنوع کارشناسی فنی با مدیران فروش  و یا کارشناسان فنی پارسیا تماس بگیرید. 09121259779 –  9-0219511967

 

مدل دستگاه فرکانس (HZ) کیلو وات (استندبای) کیلو وات (پرایم) کیلو ولت آمپر (استندبای) کیلو ولت آمپر (پرایم) لینک سازنده
تصویر محصول
TAD520GE 50,60 77 – 76 69 – 68 97 – 94 87 – 84 نمایش
TAD530GE 50,60 77 – 76 69 – 68 97 – 94 87 – 84 نمایش
TAD531GE 50,60 87 – 92 78 – 82 109 – 115 98 – 103 نمایش
TAD532GE 50,60 114 – 117 102 – 105 142 – 146 127 – 131 نمایش
TAD550GE 50,60 77-85 69-76 97-106 86-95 نمایش
TAD551GE 50,60 91-101 81-90 114-126 102-112 نمایش
TAD730GE 50,60 114-117 102-105 142-146 127-130 نمایش
TAD731GE 50,60 133-142 119-127 167-177 149-158 نمایش
TAD732GE 50,60 165-181 147-162 206-227 184-203 نمایش
TAD733GE 50,60 179-197 160-176 224-246 200-220 نمایش
TAD734GE 50,60 222-227 198-203 278-284 248-254 نمایش
TAD750GE 50,60 115-134 103-120 144-168 128-150 نمایش
TAD751GE 50-60 133-154 119-137 167-191 149-170 نمایش
TAD752GE 50-60 160-180 143-160 200-225 178-200 نمایش
TAD753GE 50-60 176-201 157-179 220-251 196-224 نمایش
TAD754GE 50,60 220-226 196-202 275-283 245-253 نمایش
TAD1341GE 50,60 277-295 247-263 346-369 309-329 نمایش
TAD1342GE 50,60 310-351 277-313 387-438 391-391 نمایش
TAD1343GE 50,60 331-361 295-322 414-451 370-403 نمایش
TAD1344GE 50,60 362-401 323-358 452-501 404-447 نمایش
TAD1345GE 50,60 401-401 358-358 501-501 447-447 نمایش
TAD1353GE 50 400 357 500 446 نمایش
TAD1350GE 50 250 223 313 280 نمایش
TAD1351GE 50,60 285-300 254-268 356-375 318-335 نمایش
TAD1352GE 50,60 321-350 286-312 401-437 358-390 نمایش
TAD1354GE 50,60 336-350 300-312 420-437 375-390 نمایش
TAD1355GE 50,60 363-350 324-312 453-437 404-390 نمایش
TAD1640GE 50 405 361 506-563 452-503 نمایش
TAD1641GE 50,60 445-513 397-458 556-642 496-573 نمایش
TAD1642GE 50,60 521-550 465-491 651-987 581-613 نمایش
TAD1643GE 50,60 560-605 500-540 700-757 625-676 نمایش
TAD1644GE 50,60 573-602 511-537 717-752 640671 نمایش
TAD1645GE 50,60 616-640 550-571 770-800 687-714 نمایش
TAD1650GE 50,60 407-454 363-405 509-568 454-507 نمایش
TAD1651GE 50,60 425-513 397-458 556-642 496-573 نمایش
TAD1653GE 50 573 511 716 639 نمایش

 

 

 

منوی اصلی